Previous Next

Trang chủ

Lý do chính tại sao chúng tôi được hình thành, và trở về  y học cổ truyền tự nhiên với công chúng.

Từ  đầu nửa thế kỷ 20 do quá trình phát triển của hóa học và hóa sinh dẫn đến việc sản xuất hàng loại thuốc tổng hợp và cũng chính từ đó mà những kiến thức truyền thống về cây thuốc đã bị đẩy lùi.Nhưng cho đến nay nhờ các thiết bị hiện đại các chuyên gia đã cung cấp những bằng chứng thông qua kết quả lâm sàng và phòng thí nghiệm về hiệu quả của nhiều sản phẩm tự nhiên trước đây tổ tiên chúng ta đã sử dụng . Một lý do khác nữa về sự xuất hiện của chúng tôi là để thông báo và tư vấn cho công chúng nói chung về những khả năng phục hồi, thủ thuật thực tế và những phương pháp điều trị khác nhau. 

Napište nám